Behandlere

Forsikringsmarkedet øker betydelig, og har gjort det i lang tid. Som foretrukken behandler i vårt nettverk kan du få flere pasienter til din virksomhet.

For behandlere

Forsikringsselskap

Vi har etablert løsninger for effektiv samhandling med behandlermarkedet. Vi tilbyr raskere booking, kvalitetssikring av betingelser samt elektronisk oppgjør.

For forsikringsselskap

Forsikringstakere

Som forsikringstaker får du tilgang til raskere behandling når skade finner sted. Riktig behandling, nær der du bor eller arbeider.

For forsikringstakere