Ønsker du å komme i gang med elektronisk fakturering?

Oppgjørskontoret er et offentlig godkjent aksesspunkt som kan benyttes for sending av elektronisk faktura og EHF-dokumenter til dine kunder. Om du har leverandører du ønsker å motta elektronisk fra kan vi også bistå med å tilrettelegge for mottak til din bedrift.

Gode grunner til å velge elektronisk faktura:

  • Tidsbesparende både for avsender og mottaker
  • Rimeligere enn manuell fakturering (basert på volum)
  • Fakturakontroll kan automatiseres (inngående og utgående)
  • Bidrar til enklere håndtering og kortere betalingstid
  • Et miljøvennlig alternativ
0
Elektroniske mottakere i Norge
0
Elektroniske fakturaer sendt i 2018
Tall for Norge den 14/08-18. Ref. Difi

OK-Aksesspunkt-02Oppgjørskontoret som aksesspunkt

Vår tjeneste OK Aksesspunkt lar deg sende elektronisk faktura i EHF-format direkte til dine kunder.
Som bruker av et aksesspunkt oppretter du som vanlig en elektronisk faktura i ditt system, men via en sikret forbindelse mellom ditt system og aksesspunktet utveksles fakturafilene slik at de kan sendes direkte til din mottaker.

For deg som ikke har noe erfaring med elektronisk fakturering fra tidligere har vi laget en liten oppsummering av de vanligste spørsmålene nederst på denne siden. Skulle du likevel ha spørsmål som ikke er blitt besvart er det bare å ta kontakt med oss.

Hva koster tjenesten?
Etablering av OK Aksesspunkt koster kr 1.900,- per organisasjonsnummer, og er en engangsavgift som dekker oppretting av bruker samt test av sending eller mottak med ditt system. Tjenesten faktureres deretter månedsvis med en avregning for antall transaksjoner (sendinger/mottak) via aksesspunktet og fast månedsavgift. (Vi har også et alternativ uten månedsavgift, men denne anbefaler vi kun om du har et forventet volum på under 60 transaksjoner per år.)

  • Månedsavgift kr 160,-
  • Transaksjonspris per sending/mottak kr 2,-

Priser er oppgitt ekskl. mva..

Bestilling
Om du ønsker å etablere avtale kan du sende oss bestilling via Bestillingsskjema for OK Aksesspunkt (link).
Vi tar kontakt for tilsending av avtale med fullstendige vilkår, signatur og tildeling av påloggingsinformasjon for ditt organisasjonsnummer til aksesspunktet.

Vær oppmerksom på at en aksesspunktavtale opprettes basert på ditt organisasjonsnummer, og at aksesspunktet kun vil godta sending/mottak for de som har avtale. For deg som ønsker å benytte aksesspunktet for flere organisasjonsnummer kan vi tilby alternative løsninger.
Ta kontakt med oss og beskriv ditt behov så kan vi utforme et eget tilbud til deg.

Elektronisk faktura er en faktura i digitalt format som overføres direkte fra deg som selger eller leverer en tjeneste til dine kunder uten manuell håndtering i overføringen. Standardformatet som benyttes kalles EHF og står for Elektronisk Handelsformat. Fakturaene sendes som elektroniske meldinger via et aksesspunkt som sørger for at dine meldinger følger EHF-standarden, og at de når rett mottaker.

Et aksesspunkt er som et automatisert postkontor som sjekker at dine fakturaer inneholder alle opplysningene som trengs for elektronisk fakturering. I tillegg bidrar et aksesspunkt til at meldingen din når mottaker direkte, og kan håndteres slik som ønsket.

Du kan sende elektronisk faktura til alle bedrifter som er registrert som mottaker i ELMA (elektronisk mottaker adresseregister).
ELMA er et norsk register som forvaltes av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) hvor mottakere av de forskjellige EHF formatene er registrert. Registeret inneholder adressen til det aksesspunktet som mottaker ønsker å få sendt sine dokumenter til.

Når et dokument sendes som EHF (eller PEPPOL BIS format) er mottakeren forpliktet til å motta filen, og dette sikrer deg som avsender en leveringsgaranti langt høyere enn ved e-postforsendelse eller per post.

Du kan selv sjekke hvilke av dine kunder som kan motta elektronisk faktura ved å søke i dette registeret: http://www.anskaffelser.no/verktoy/mottakere-i-elma