Ønsker du å komme i gang med elektronisk fakturering?

DigiCare (tidligere Oppgjørskontoret) er et offentlig godkjent aksesspunkt som kan benyttes for sending av elektronisk faktura og EHF-dokumenter til dine kunder. Om du har leverandører du ønsker å motta elektronisk fra kan vi også bistå med å tilrettelegge for mottak til din bedrift.

Gode grunner til å velge elektronisk faktura:

  • Tidsbesparende både for avsender og mottaker
  • Rimeligere enn manuell fakturering (basert på volum)
  • Fakturakontroll kan automatiseres (inngående og utgående)
  • Bidrar til enklere håndtering og kortere betalingstid
  • Et miljøvennlig alternativ

DigiCare som aksesspunkt

OK-Aksesspunkt-02
Vår tjeneste DigiCare Aksesspunkt lar deg sende elektronisk faktura i EHF-format direkte til dine kunder.
Som bruker av et aksesspunkt oppretter du som vanlig en elektronisk faktura i ditt system, men via en sikret forbindelse mellom ditt system og aksesspunktet utveksles fakturafilene slik at de kan sendes direkte til din mottaker.

For deg som ikke har noe erfaring med elektronisk fakturering fra tidligere har vi laget en liten oppsummering av de vanligste spørsmålene nederst på denne siden. Skulle du likevel ha spørsmål som ikke er blitt besvart er det bare å ta kontakt med oss.

Hva koster tjenesten?

Prisene finner du på vår nye nettside: https://www.digicare.no/aksesspunkt

Bestilling
Ta kontakt med oss og beskriv ditt behov så utformer vi et eget tilbud til deg. Du finner oppdatert kontaktinformasjon på denne nettsiden

Vær oppmerksom på at en aksesspunktavtale opprettes basert på ditt organisasjonsnummer, og at aksesspunktet kun vil godta transaksjoner (sending/mottak) for det organisasjonsnummeret som har avtale. For deg som ønsker å benytte aksesspunktet for flere organisasjonsnummer kan vi tilby spesialtilpassede løsninger.

Ofte stilte spørsmål

Hva er elektronisk faktura?
Elektronisk faktura er en faktura i digitalt format som overføres direkte fra deg som selger eller leverer en tjeneste til dine kunder uten manuell håndtering i overføringen. Standardformatet som benyttes kalles EHF og står for Elektronisk Handelsformat. Fakturaene sendes som elektroniske meldinger via et aksesspunkt som sørger for at dine meldinger følger EHF-standarden, og at de når rett mottaker.

Hva er et aksesspunkt?
Et aksesspunkt er som et automatisert postkontor som sjekker at dine fakturaer inneholder alle opplysningene som trengs for elektronisk fakturering. I tillegg bidrar et aksesspunkt til at meldingen din når mottaker direkte, og kan håndteres slik som ønsket.

Hvilke bedrifter kan man sende til?
Du kan sende elektronisk faktura til alle bedrifter som er registrert som mottaker i ELMA (elektronisk mottaker adresseregister).

ELMA er et norsk register som forvaltes av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) hvor mottakere av de forskjellige EHF formatene er registrert. Registeret inneholder adressen til det aksesspunktet som mottaker ønsker å få sendt sine dokumenter til.

Når et dokument sendes som EHF (eller PEPPOL BIS format) er mottakeren forpliktet til å motta filen, og dette sikrer deg som avsender en leveringsgaranti langt høyere enn ved e-postforsendelse eller per post.

Du kan selv sjekke hvilke av dine kunder som kan motta elektronisk faktura ved å søke i dette registeret: http://www.anskaffelser.no/verktoy/mottakere-i-elma