Elektronisk forsikringsoppgjør

Elektronisk oppgjør er mulig for behandlere som benytter seg av et EPJ-system (journalsystem) med integrert funksjonalitet for dette. Oppgjørskontoret har etablert en standard for hvordan data skal struktureres, og hvilken informasjon som skal overføres til forsikringsselskapet for sikker håndtering.

Per i dag er dette tilgjengelig med følgende EPJ-systemer:

HANO logo

Les mer om HANO EPJ-system

Physica logo

Les mer om Physica EPJ-system

Flere leverandører har fått spesifikasjonen utlevert, og er i prosess for å utvikle integrasjon for sine brukere. Om du benytter et annet EPJ-system må du ta kontakt med din leverandør for å høre om deres status for utvikling, og evt. melde inn ditt ønske for denne funksjonaliteten.

Spesifikasjon for løsningen er noe Oppgjørskontoret kan tilby alle EPJ-leverandører.