Forsikringsmarkedet øker betydelig, og har gjort det i lang tid. Som foretrukken behandler i vårt nettverk kan du få flere pasienter til din virksomhet, og samtidig oppnå administrative fordeler.

Vi har siden 2011 jobbet tett med behandlermarkedet, og kjenner utfordringene knyttet til håndtering av pasienter med behandlingsforsikring. I samarbeid med utviklere av journalsystem, behandlersteder, og et av bransjens største forsikringsselskap har vi etablert en løsning som muliggjør elektronisk fakturering av forsikringspasienter.

Løsningen fungerer svært likt som fakturering mot HELFO har foregått i en årrekke (for behandlere med offentlig refusjonsavtale). Dette gjør at terskelen for å ta løsningen i bruk er svært lav, samtidig som man oppnår flere fordeler ved bl.a. elektronisk kvalitetssikring av datagrunnlaget før fakturering. Vi kan skilte med under 1% feil ved elektronisk fakturering!

Alle behandlersteder som tegner avtale med Oppgjørskontoret får tilbud om opplæring for effektiv forsikringshåndtering. Dette er noe vi tilbyr over 4 uker, og man vil få tett oppfølging i alt fra registrering til ferdig sendt elektronisk oppgjør. Etter denne prosessen blir man regnet som «kvalifisert», og vil kunne skiltes som et anbefalt behandlersted i vårt nettverk.

Vi har i dag et landsdekkende nettverk som representerer over 140 kvalifiserte behandlersteder.
Gjennom vårt behandlernettverk kan vi tilby behandling hos:

  • Fysioterapeut
  • Kiropraktor
  • Manuellterapeut
  • Naprapat
  • Osteopat
  • Psykomotorisk fysioterapeut

Ønsker du å være representert i vårt behandlernettverk? Kontakt oss for mer informasjon.