Spar kostnader

  • Ingen administrasjonskostnader ved booking av fysikalsk behandling
  • Sikring av at polisebetingelsene følges
  • Kvalitetssikring

Spar tid

  • Oppgjørskontoret kvalitetssikrer at kunden har rett til behandling og etablerer saksnummer
  • Mindre tid brukt til å lage og behandle rapporter

Få mer fornøyde kunder

  • Kundene vil få raskere behandling. Havner ikke i køen bak de som har mer alvorlige lidelser
  • Kundene slipper å booke og betale timen selv
  • Kundene opplever bedre oppgjørsrutiner mellom behandler og forsikringsselskap