Raskere behandling når skade finner sted

  • Ingen administrasjonskostnader ved booking av fysikalsk behandling
  • Sikring av at polisebetingelsene følges
  • Kvalitetssikring

Riktig behandling, nær der du bor eller arbeider

  • Stor kjennskap til lokale behandlere
  • Direkte overføring av personalia og forsikringsbetingelser
  • SaksIDnummer sikrer anonymitet og kvalitet i informasjonsbearbeidingen

Bedre service

  • Man slipper å booke og betale timen selv
  • Timepåminnelse
  • Skadeutbetaling, direkte til behandler