Vi har redusert åpningstid i juli og vil være tilgjengelig hverdager fra kl. 8 – 16.

Fra august er vi tilbake med normal åpningstid fra kl. 8 – 17.